FREESCALE SEMICONDUCTOR - M52259EVB - 评估板套件 KIRIN 3 M52259

FREESCALE SEMICONDUCTOR - M52259EVB - 评估板套件 KIRIN 3 M52259
制造商:FREESCALE SEMICONDUCTOR
库存编号:
制造商编号:M52259EVB
库存状态:上海1, 新加坡1, 英国6
包装规格:1
最小订单量:1
多重订单量:1
单位价格(不含税):CNY 3,714.30
价格:
数量 单位价格(不含税)
1+? CNY 3,714.30

订购
描述信息:
 • 类型:Evaluation Board
 • 支持系列:MCF5225x
 • 工具/板应用:Microcontroller
 • 工具/??应用:MCU Evaluation
 • 开发工具类型:Hardware - Eval/Demo Board
 • 支持器件:MCF52259
产品属性:

重量(公斤):0.5
原产地:
最近制造加工所发生的国家:

描述信息:
 • 类型:Evaluation Board
 • 支持系列:MCF5225x
 • 工具/板应用:Microcontroller
 • 工具/??应用:MCU Evaluation
 • 开发工具类型:Hardware - Eval/Demo Board
 • 支持器件:MCF52259